Blog

Uvijek zanimljivi i aktualni članci

Pošta više ne smije naplaćivati 4,50 kune za uručenje malih paketa

Odlukom HAKOM-a od 18. rujna 2019. godine KLASA: UP/I-344-07/19-02/04, URBROJ: 376-05-19-6, zabranjuje se Hrvatskoj pošti d.d. primatelju naplaćivati uručenje malog paketa u iznosu od 4,50 kune. Hrvatskoj pošti d.d. nalaže se da u roku od 8 dana prestane obavljati navedenu naplatu po rješenju, u protivnom će se odgovornoj osobi izreći novčana kazna u iznosu od 50.000,00 kuna. U slučaju daljnjeg neispunjavanja obveze, izreći će se druga, veća novčana kazna.

Prethodna rečenica je ono što su građani odnosno korisnici usluga Hrvatske pošte godinama čekali. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti ( HAKOM ) objavila je na svojim web stranicama dvije važne odluke. Rješenje inspektora za HP d.d., naplata malog paketaRješenje inspektora za HP d.d., odbijanje odgode izvršenja rješenja. Hrvatska pošta godinama je u postupku uručenja malog paketa, kao međunarodne dolazne poštanske pošiljke mase do 2 kilograma, protivno aktima Svjetske poštanske konvencije obavljala naplatu primateljima takve pošiljke za uručenje malog paketa u iznosu 4,50 kune.

Na rješenje poštanskog inspektora HAKOM-a o zabrani naplaćivanja malog paketa, Hrvatska pošta nema mogućnosti žalbe. Međutim, može u roku od 30 dana od dana primitka rješenja pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske, no u svakom slučaju izvršenje ovog rješenja se ne odgađa.
Na rješenje poštanskog inspektora HAKOM-a o zabrani naplaćivanja malog paketa, Hrvatska pošta je dostavila prijedlog o odgodi izvršenja rješenja o zabrani naplaćivanja malog paketa što je inspektor HAKOM-a u svom rješenju KLASA: UP/I-344-07/19-02/04, URBROJ: 376-05-19-8 od 25. rujna 2019. godine - odbio.

Sukladno navedenom od 27. rujna 2019. godine, Hrvatska pošta više ne može i ne smije građanima naplaćivati naknadu od 4,50 kune za uručenje malog paketa.

Autor: Dominik Pintarić, voditelj poslovanja

Bogato iskustvo u naručivanju proizvoda s eBay-a za naše kupce, naučilo nas je što kupcima u Hrvatskoj treba. Treba im jednostavni način naručivanja, plaćanja i kvalitetna podrška. S nama - imate to sve!

I na kanalima


Načini plaćanja

X

Zabrana kopiranja

Tekstualni i slikovni materijal ove web stranice je vlasništvo tvrtke DOPI GRUPA j.d.o.o., te je kao takav zaštićen od kopiranja.